Home - Nieuws - Quickscan: Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

Nieuws

Quickscan: Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

08-04-2021 | Het Pensioenakkoord brengt een belangrijke maatschappelijke opgave met zich mee om werkend Nederland duurzaam inzetbaar te houden en werk te maken van Leven lang ontwikkelen. Het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP), dat uit het pensioenakkoord voortvloeit, biedt bovensectorale, structurele en aanvullende ondersteuning op deze onderwerpen. De totstandkoming en vormgeving van activiteiten vindt plaats in overleg met sociale partners en richten zich met name op kennis en bewustwording. 
 
De onderhavige QuickScan brengt de huidige wetenschappelijke- en praktijkkennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO) in kaart. Het doel is om de grote hoeveelheid kennis inzichtelijk en toepasbaar te maken voor derden en zo het gebruik te stimuleren. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel