Home - Nieuws - Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

Nieuws

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

10-05-2021 | De SER Actie-agenda leven lang ontwikkelen (LLO) richt zich op het versterken van de leercultuur in Nederland. Eén van de kernthema’s daarvoor is het beter zichtbaar maken en waarderen van vaardigheden, competenties en kennis (skills1) van werkenden en werkzoekenden. Dit is belangrijk om goed te kunnen duiden welke waarde mensen hebben opgebouwd voor de arbeidsmarkt en wat eventueel nodig is om een betere match te kunnen maken met de vraag. Het meer op skills gericht zijn komt niet in de plaats van regulier onderwijs als basis voor scholing en ontwikkeling, het is een verrijking ervan ten behoeve van de gehele beroepsloopbaan.

Dit inspiratiedocument dient ter ondersteuning van de ambitie om tot een meer op skills gerichte arbeidsmarkt te komen. Hiervoor is het essentieel om de waarde van skills juist en betrouwbaar te kunnen uitdrukken. De skillsgerichte arbeidsmarkt vormt de sleutel voor onder andere het verbeteren van het matchingsproces bij vacaturevervulling, het in kaart brengen van (ontbrekende) skills van (toekomstige) werknemers, het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid en het gericht afstemmen van scholingsaanbod op de vraag naar gewenste leeruitkomsten en skills. Hiermee worden optimale mogelijkheden gecreëerd voor werkenden en werkzoekenden om zich efficiënt te blijven ontwikkelen en zo wendbaar te blijven op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

  


Deel