Home - Nieuws - Visiedocument Toekomst publiek-privaat samenwerken in beroepsonderwijs 2030 (Katapult)

Nieuws

Visiedocument Toekomst publiek-privaat samenwerken in beroepsonderwijs 2030 (Katapult)

03-06-2021 | Sinds 2010 zet de Nederlandse overheid expliciet in op het stimuleren van (regionale) publiekprivate samenwerking (pps) in het mbo en het hbo om de aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Doel is dat er wordt “ingespeeld op innovaties en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en studenten goed worden voorbereid op de toekomst” (Ministerie van OCW, 2018). In deze pps’en investeren, experimenten en innoveren docenten, onderzoekers, studenten en werkgevers samen ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs en een toekomstbestendige beroepspraktijk.
 
De denktank onderscheidt voor de komende 10 jaar twee uitdagingen waar publiek-private samenwerking een aanzienlijke bijdrage aan kan geven. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

22 - 09 - 2021
2e landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Met Talent Samenwerken

Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen van het mbo hebben talent. Daarmee gaan ... Lees meer ›

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel