Home - Nieuws - ROA rapport: Niet-routinematige vaardigheden in hbo-profielen

Nieuws

ROA rapport: Niet-routinematige vaardigheden in hbo-profielen

24-06-2021 | Door automatisering en globalisering veranderen de taken van werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Routinematige taken kunnen door machines worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan het buitenland. Dit geldt vooralsnog niet voor nietroutinematige taken, die soms zelfs talrijker en complexer kunnen worden als gevolg van de toenemende automatisering en globalisering. Doordat taken veranderen, verandert ook de vraag naar vaardigheden door werkgevers die niet-routinematige vaardigheden (ook wel brede vaardigheden genaamd zoals creativiteit, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden) steeds meer waarderen. Instellingen in het hoger onderwijs moeten inspelen op deze veranderende vraag. 
 
In dit onderzoek wordt, aan de hand van tekstanalyses, voor het eerst een kwantificering geboden aan de mate waarin niet-routinematige vaardigheden verwerkt zijn in de huidige profielomschrijvingen van hbo-opleidingen. Daarnaast is de mate onderzocht waarin afgestudeerden van die opleidingen aangeven dat zij daadwerkelijk over deze vaardigheden bezitten en de mate waarin deze vaardigheden worden vereist door hun werkgevers. Deze multimethode aanpak vergroot zodoende het zicht op het aanbod van niet-routinematige vaardigheden onder hbo-afgestudeerden enerzijds en de vraag naar deze vaardigheden door de arbeidsmarkt anderzijds. De tekstanalyse-aanpak van onderwijsprofielen is vernieuwend en wordt voor het eerst toegepast in deze context. Dit onderzoek biedt dan ook een proof of concept voor toepassing in andere domeinen. 
 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

  


Deel