Home - Nieuws - Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt

Nieuws

Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt

2-9-2021 | Baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast is het aanbod gedaald: 23.000 jongeren stellen hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor is het aantal jongeren met een baan afgenomen, met name bij jongeren met structureel lagere baankansen.

Dit onderzoek brengt de impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt in kaart. Het onderzoek laat zien welke groepen jongeren het hardst worden getroffen in de zoektocht naar een baan, welke obstakels zij tegenkomen en welke ondersteuning zij denken nodig te hebben. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een empirische analyse van CBS Microdata en interviews met werkzoekende jongeren. Deze rapportage betreft een tussenmeting, het eindrapport volgt medio 2022. In de periode tot het eindrapport volgen nog twee monitors. 

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel