Home - Nieuws - Ondernemende vaardigheden in coronatijd

Nieuws

Ondernemende vaardigheden in coronatijd

18-11-2021 | Door de uitbraak van het coronavirus en de ‘lockdown’ die in reactie hierop is ingesteld in maart 2020, moeten we rekening houden met fors omzetverlies en banenkrimp onder zowel zelfstandigen als werknemers. Ondanks de diverse steunmaatregelen van het Kabinet, verwachtte UWV (2020) dat een derde van alle werknemers in meer of mindere mate wordt getroffen. En inmiddels hebben ook 324.000 zelfstandigen een beroep gedaan op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Ook de tweede coronagolf in het najaar van 2020 zal negatieve gevolgen hebben voor omzet en werkgelegenheid. Met de negatieve effecten van corona op werk is het nu bij uitstek ook de vraag wat factoren zijn die bijdragen aan minder kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Wat is bijvoorbeeld de ervaren meerwaarde van ondernemerschapsonderwijs in crisistijd? Is ondernemerschapsonderwijs een bron van ervaren werkzekerheid voor mensen, welke ondernemende vaardigheden dragen hier het meest aan bij en hoe kunnen onderwijsaanbieders deze inzichten benutten om het ondernemerschapsonderwijs verder te professionaliseren door toekomstige ondernemers voldoende vaardig te maken in een periode van economische tegenslag?

‹ Terug naar het overzicht

Agenda

  


Deel