Home - Over de leerstoel - Onderzoekers

Onderzoekers

Femke Bijker

Femke doet onderzoek naar de ontwikkeling van vakmanschap in relatie tot de (leer-) loopbanen van studenten op niveau 2 in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo. Deze studenten zijn in het bezit van de zogenaamde startkwalificatie. Cijfers laten echter zien  dat de kans op werk beperkter is dan bij studenten die een diploma op niveau 3 en 4 behaald hebben en /of  via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het onderzoek geeft inzicht in kenmerken van studenten, docenten en praktijkopleiders die bijdragen aan de ontwikkeling van succesvol vakmanschap van studenten op niveau 2 bol. Ten behoeve van dit vakmanschap, is het doel van dit onderzoek om een valide begeleidingsmethodiek te ontwikkelen voor studenten, docenten en praktijkopleiders.
Promotor: prof. dr. J.J.M. Zeelen
Contact per e-mail: f.bijker@rug.nl.

Aniek Draaisma

Aniek Draaisma Aniek Draaisma doet onderzoek naar docentprofessionalisering, verankering en verspreiding met betrekking tot een innovatieproject LOB in 36 mbo instellingen in Nederland. Dit project heeft als doel loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een prominentere plek binnen de visie en het beleid van het mbo te geven en docenten te trainen om deze loopbaanbegeleiding meer, beter en met meer overtuiging toe te passen. Het onderzoek bekijkt de effecten van dit programma op de docenten en managers van de participerende onderwijsinstellingen en is aangesloten op theorie over loopbaanleren, collectief leren, transformationeel leiderschap, gespreid leiderschap, professionele identiteitsontwikkeling en schoolcultuur.
Copromotor: dr. Frans Meijers.
Contact per e-mail: aniek.draaisma@ou.nl.
Promotie vond plaats op 12 oktober 2018 op de Open Universiteit in Heerlen.
De titel van het proefschrift luidt: Career learning environments in vocational education. Study of a government initiated innovation programme in the Netherlands.

Monique Strijk

Monique Strijk doet onderzoek naar de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van de (school)loopbaanontwikkeling van leerlingen op het (v)mbo. Naast bijdragen aan de theorieontwikkeling op dit onderwerp heeft het onderzoek tot doel om interventies te ontwikkeling die (v)mbo-scholen kunnen inzetten om de begeleiding die ouders thuis aan hun kinderen bieden in verbinding te brengen met de loopbaanondersteuning op school. Deze interventies zullen samen met ouders, leerlingen en mentoren worden ontwikkeld. De bijdragen van de succesfactoren van deze interventies zullen worden onderzocht zodat deze ook kunnen worden gebruikt in andere onderwijspraktijken.
Copromotoren: dr. Ellen Klatter en dr. Mariette Lusse.
Contact per e-mail: m.b.strijk@hr.nl.


Gepromoveerd

In 2017 is Marie-Jeanne Meijer gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling  van een onderzoekende houding van leraren in opleiding, middels actiegericht onderzoek in samenwerking met docenten (dus gericht op professionalisering van docenten).

Contact per e-mail: mj.meijer@windesheim.nl.

In 2015 is Max  Aangenendt gepromoveerd. Hij deed onderzoek naar ontwikkeling en verandering van de professionele identiteit van docenten in het HBO (i.s.m. de Universiteit Twente).

Contact per e-mail: m.t.a.aangenendt@hhs.nl.

Agenda

31 - 12 - 2018
Trainingen in het kader van Bijscholing VMBO

Om docenten adequaat toe te rusten voor het werken met profielen en te ondersteunen bij een goede start is een ... Lees meer ›

  


Deel