Home - Over de leerstoel - Onderzoekers

Onderzoekers

 

Martha Magee

Martha doet onderzoek naar de wijze waarop managers in het MBO aansturing geven aan teams om loopbaanbegeleiding binnen het curriculum vorm te geven. Veel docenten zijn in het verleden getraind in loopbaanbegeleiding maar dit heeft nog niet overal tot de beoogde resultaat geleid. Dit onderzoek heeft tot doel kennis te verkrijgen en interventies te beschrijven met betrekking tot de ondersteuning van managers aan docenten in het kader van loopbaanbegeleiding aan studenten. 
Co-promotor: dr. Piety Runhaar
Contact per e-mail: m.magee@rocvf.nl.


Monique Strijk

Monique Strijk doet onderzoek naar de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van de (school)loopbaanontwikkeling van leerlingen op het (v)mbo. Naast bijdragen aan de theorieontwikkeling op dit onderwerp heeft het onderzoek tot doel om interventies te ontwikkeling die (v)mbo-scholen kunnen inzetten om de begeleiding die ouders thuis aan hun kinderen bieden in verbinding te brengen met de loopbaanondersteuning op school. Deze interventies zullen samen met ouders, leerlingen en mentoren worden ontwikkeld. De bijdragen van de succesfactoren van deze interventies zullen worden onderzocht zodat deze ook kunnen worden gebruikt in andere onderwijspraktijken.
Copromotoren: dr. Ellen Klatter en dr. Mariette Lusse.
Contact per e-mail: m.b.strijk@hr.nl.


Gepromoveerd

In 2018 is Aniek Draaisma gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar docentprofessionalisering, verankering en verspreiding met betrekking tot een innovatieproject LOB in 36 mbo instellingen in Nederland. 

Contact per e-mail: aniek.draaisma@ou.nl.

In 2017 is Marie-Jeanne Meijer gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling  van een onderzoekende houding van leraren in opleiding, middels actiegericht onderzoek in samenwerking met docenten (dus gericht op professionalisering van docenten).

Contact per e-mail: mj.meijer@windesheim.nl.

In 2015 is Max Aangenendt gepromoveerd. Hij deed onderzoek naar ontwikkeling en verandering van de professionele identiteit van docenten in het HBO (i.s.m. de Universiteit Twente).

Contact per e-mail: m.t.a.aangenendt@hhs.nl.

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel