Home - Producten

Producten 

Loopbaangericht leven lang ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst.
In deze studie willen Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma een beeld krijgen van de perspectieven op een leven lang ontwikkelen in organisaties met als doel om de dialoog op gang te brengen over de uitgangspunten van een leven lang ontwikkelen ter versterking van beleid en praktijk.

Onderzoek Ouderbetrokkenheid bij LOB
Een onderzoeksverslag over ouderbetrokkenheid in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De pilot is onderdeel van een zogenoemd 'City Deal' project preventie jeudwerkloosheidmigrantenjongeren. Het doel van dit City Deal-project is de samenwerking met ouders steviger te kunnen verankeren als onderdeel van het loopbaanleren in het vmbo. 

Handreiking Werkexploratie in het VMBO 
Een publicatie om werkexploratie vorm te geven in school. De handreiking is gebaseerd op een twee jaar durend onderzoeksproject op tien scholen in het kader van de City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid migrantenjongeren. 

Hoe kun je loopbaancompetenties ontwikkelen?
Een interview met Marinka Kuijpers tijdens het Vlaams Forum Loopbaanbegeleiding op 7 december 2017. Hoe ontwikkel en versterk je loopbaancompetenties zodat mensen zelf de regie hebben?

Terugdringen van stage uitval MBO'ers
Een interview met Marinka Kuijpers tijdens het Stay In evenement bij de MBO raad van 29 september 2017. Marinka gaf een lezing over het terugdringen van stage uitval bij MBO leerlingen.

3 tips voor een goede loopbaanoriëntatiebegeleiding
Kiezen voor de lange termijn is ontzettend moeilijk. Dat kunnen leerlingen niet zomaar en daar is goede begeleiding bij nodig. Hoe kun je dat doen als docent? Marinka Kuijpers geeft op de website TechniekTalent.nu 3 tips.

Waarom is het zo moeilijk om beslissingen over je toekomst te maken?
Weet jij nog wat je vroeger wilde worden? En nu dan? Beslissingen nemen over je toekomst is verschrikkelijk lastig. Marinka Kuijpers vertelt in een TED-talk voor de Universiteit van Nederland hoe dat komt, maar geeft ook de nodige tips om er beter in te worden.

Handreiking ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie
Een handreiking voor het vormgeven van experimenten op vmbo-scholen in het project ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de steden die deelnemen aan de city deal aanpak jeugdwerkloosheid migrantenjongeren.

Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte
Marinka Kuijpers heeft 30 november 2012 haar inaugurele rede gehouden in verband met de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo'. De titel van de rede is 'Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte'.
Heerlen: Open Universiteit.
In de rede zijn de uitkomsten van onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs dat Marinka Kuijpers samen met Frans Meijers de afgelopen jaren heeft gedaan weergegeven in de vorm van een filmpje. Dit filmpje wordt ter beschikking gesteld voor onderwijs en beroepspraktijk.

Oratie Marinka Kuijpers


Verdere producten over LOB zijn te vinden op de website:

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel