Home - Publicaties

Publicaties

De publicaties die zijn weergegeven zijn artikelen waarin Marinka Kuijpers een bijdrage heeft geleverd. Het eerste deel zijn wetenschappelijke artikelen. Het tweede deel bestaat uit belangrijke onderzoekrapporten, boeken en hoofdstukken. Het derde deel is het overzicht van artikelen in vaktijdschriften. Verschillende artikelen zijn te downloaden.

Wetenschappelijke publicaties

 • Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (in press). Innovating towards career learning environments: Changes in teachers’ role perception regarding career guidance. In Maree, J. G. Handbook of innovative career counselling. Springer. 
 • Kuijpers, M. (2019): Career guidance in collaboration between schools and work organisations. British Journal of Guidance & Counselling, 47(4), 487-497. DOI: 10.1080/03069885.2018.1548007.
 • Kuijpers, M., Semeijn, J. & Van der Heijden, B. (2019). Een loopbaanperspectief op een ‘leven lang ontwikkelen’. Science guide 14 mei 2019. 
 • Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2018). Process description of a dialogue focused intervention to improve career guidance policy in three schools. Australian Journal of Career Development, 25(1), 40-23.
 • Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2018). The development of strong career learning environments: The project ‘Career Orientation and Guidance’ in Dutch vocational education. Journal of Vocational Education & Training, 70(1), 27-46. 
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2017). Professionalising teachers in career dialogue: an effect study. British Journal of Guidance & Counselling, 45(1), 83-96, DOI:10.1080/03069885.
 • Draaisma, A., Meijers, F & Kuijpers, M. (2016). Towards a strong career learning environment: results from a Dutch longitudinal study. British Journal of Guidance and Counselling.DOI: 10.1080/03069885.2016.1217979.
 • Meijer, M-J. & Kuijpers, M. (2016). Bridging the Research-to-Practice Gap in Education: the design principles of mode-2 research innovating teacher education. Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78.
 • Meijer, M-J., Kuijpers, M., Boei, F., Vrieling, E & Geijsel, F. (2016). Professional Delvelopment of Teacher-Educators towards transformative learning. Professional Development in Education. DOI: 10.1080/19415257.2016.1254107.
 • Kuijpers, M. (2016). Innovation in education in the Netherlands: from diploma to career perspective. In M. Blaak, C. Tukundane, J. van der Linden & F. Elsdijk. Exploring new pathways for craftmanships in a globalised world (pp 69-82). Groningen: Globalisation Studies Groningen (GSG), University of Groningen.
 • Rutten, M., Ros, A., Kuijpers, M. & Kreijns, K. (2016) Usefulness of Social Network Sites for Adolescents’ Development of Online Career Skills. Educational Technology & Society Journal, 19(4), 140-150.
 • Meijer, M-J., Geijsel, F., Kuijpers, M., Boei, F. & Vrieling, E. (2016). Exploring teachers’ inquiry-based attitude, Teaching in Higher Education, 21(1), 64-78, DOI: 10.1080/13562517.2015.1115970.
 • Hughes, D., Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Testing Times: careers market policies and practices in England and The Netherlands. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (2), 183-201.
 • Meijers, F., & Kuijpers, M. (2014). Career learning and career learning environment in Dutch higher education. Journal of Applied Research in Higher Education 6 (2), 295-313.
 • Runhaar, P., Brinke, D. ten, Kuijpers, M., Wesselink, R., & Mulder, M. (2013). Exploring the links between interdependence, team learning and a shared understanding among team members: The case of teachers facing an educational innovation. Human Resource Development International, DOI: 10.1080/13678868.2013.856207.
 • Winters, A., Meijers, F., Harlaar, M., Strik, A., Kuijpers, M. & Baert, H. (2013).. The Narrative Quality of Career Conversations in Vocational Education. Journal of Constructivist Psychology 26(2), 115-126.
 • Meijers, F., Kuijpers, M., & Gundy, C. (2013). The relation between career competencies, career identity, motivation and quality of choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance 13 (1) 47-66. DOI: 10.1007/s10775-012-9237-4.   
 • Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2012). Can training teachers stimulate career learning conversations? Analysis of vocational training conversations in Dutch secondary vocational education. Journal of Vocational Education & Training, DOI:10.1080/13636820.2012.691536
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2011). Learning for Now or Later? Career Competencies Among Students in  Higher Vocational Education in The Netherlands. Studies in Higher Education, 37(4),449-467.
 • Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education. Journal for Vocational Behavior, 78 (1) 21-30.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). Leeromgeving voor loopbaanleren. Onderzoek naar relaties tussen de leeromgeving en loopbaancompetenties van vmbo en mbo leerlingen. Pedagogische Studiën, 86 (2) 93-109.
 • Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). What are vocational training conversations about? Analysis of vocational training conversations in Dutch vocational education from a career learning perspective. Journal of Vocational Education and Training, 61 (3) 247-266.
 • Kuijpers, M., Scheerens, J. & Schyns, B. (2006). Career Competencies for Career Success. Career Development Quarterly, 55, 168-178.
 • Kuijpers, M.A.C.T. & Scheerens, J. (2006). Career Competencies for the Modern Career. Journal of Career Development, 32(4), 303-319.
 • Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift). Enschede: Twente University Press.

Onderzoeksrapporten, boeken en hoofdstukken

 • Kuijpers, M., & Draaisma, A. (2020). Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen. Economisch en zingevingsperspectief voor nu en de toekomst. Onderzoeksrapport. Heerlen: Bijzondere Leerstoel Leeromgevingen en -loopbanen.
 • Competenties voor de moderne loopbaan. In Van Tartwijk, J., Ietje Pauw, I., Snoek, M. Leraar: een professie met perspectief, pp 52-59.
 • Kuijpers, M., Diender, A, & Hermans, A. (2018). Handreiking Werkexploratie in het vmbo. Ministeries SZW en OCW, Den Haag. 
 • Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M., Hermans, A., Diender, A. (2018). Handreiking Ouders en LOB. Ministeries SZW en OCW, Den Haag.
 • Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M., van Schie, L. (2018). Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen. Onderzoek m.b.t. het City Deal project preventie jeugdwerkloosheid migrantenjongeren (onderzoeksverslag). 
 • Meijers, F., Lengelle, R., Winters, A. & Kuijpers, M. (2017). A dialogue worth having: vocational competence, career identity and a learning environment for 21th century success at work. In E. de Bruijn, S. Billett & J. Onstenk (Eds.), Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted (p.139-155). New York/Berlin: Springer.
 • Kuijpers, M. (2016). Handreiking. Inrichting van werkexploratie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Lusse, M., Kuijpers, M. & Strijk, M. (2016). Handreiking. Ouderbetrokkenheid bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Kuijpers, M. (2015). Een loopbaan van betekenis: een introductie. In M. Kuijpers & R. Lengelle (red). Een loopbaan van betekenis (pp.7-16). Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
 • Kuijpers, M. & Schut, K. (2015). LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s. Een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) met een specifieke focus op de technieksector (onderzoeksverslag). Platform Bèta Techniek (PBT), Stichting Platforms VMBO (SPV) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2015). Loopbaanleren in school en praktijk: de trialoog. Woerden: Loopbaan Orientatie Begeleiding.
  Kuijpers, M. i.s.m. de Loopbaangroep (2015). Managementsamenvatting LOB in de beroepsgerichte examenprogramma's. In opdracht van Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek, 3 p. 
 • Kuijpers, M. (2015). Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. In S. Van Ass, S. (red). Het Complete Loopbaanboek (pp. 17-25). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2015). Integreren van leren in school en praktijk (onderzoeksverslag). OOM & A&O metalectro.
 • Commissie Kuijpers (2015). “Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!” Advies voor de ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam (onderzoeksverslag).
 • Kuijpers, M., & Meijers, F. (2014). Samen werken van school en bedrijf aan de loopbaan van de leerling. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Integreren van leren in school en praktijk. Een studie naar ‘werkzame bestanddelen’. Onderzoeksverslag. OOM, A&O.
 • Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Leren (en) innoveren. Onderzoek naar professionaliseringsruimte van docenten in PO, VO en MBO.
 • Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. (2014). Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen.  Antwerpen/Amsterdam: Garant.
 • Den Boer, P., & Kuijpers, M. (2014). Vijf jaar werken aan keuzeprocessen: opbrengsten en bottle necks. In Meijers, F., Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G. red. Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen.  Antwerpen/Amsterdam: Garant.
 • Kuijpers, M. (2014). Loopbaanontwikkeling voor de toekomst: ruimte en richting. In Dynamic Dialogue. Dynamiek in dialoog. Lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van De Haagse Hogeschool (pp. 15-25). Den Haag: Opmeer.
 • Meijers, F. & Kuijpers, M. (2014). Van onderwijs naar leeromgeving. In C.M.A. van der Meule  (Red.). Onderzoeken op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst (pp. 209-227). Den Haag: De Haagse Hogeschool.
 • Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013). Scholiereneisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Utrecht: Onderwijs Innovatie Groep.
 • Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit.
 • Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Trioprint grafisch centrum.

Overige publicaties 2016-2020

Presentaties

Agenda

31 - 12 - 2021
Bijscholing VMBO gaat nog steeds door, ook voor de nieuwe leerweg

Bijna 20.000 training zijn er inmiddels verzorgd in het kader van Bijscholing VMBO. Door corona was er even een dip in de ... Lees meer ›

  


Deel